10. februar 1999.

u povodu predloženih i usvojenih nefunkcionalnih Nacrta zakona o rudarstvu

Bosanska stranka smatra da federalni i kantonalni Nacrti zakona o rudarstvu, mogu dovesti osnovnu privrednu granu Federacije BiH do totalne propasti,         sa nesagledivim posljedicama.

Podsjećanja radi, predsjednik Kantonalnog odbora Bosanske stranke TPK     dipl. ing. rudarstva Tarik Ključanin, pokušao je upozoriti Skupštinu Kantona na nedostatke ovog Nacrta zakona, međutim, zakonodavna vlast, odnosno g. Izet Žigić, predsjednik Skupštine TPK – nije dozvolio g. Ključaninu da iznese svoje sugestije, nego je usvojen Nacrt zakona, koji, s obzirom na ono što sadržava, smatramo, u najmanju ruku, diletantskim i kriminalnim projektom autora, odnosno “Vlade Kantona”, kako stoji u potpisu.

Primjera radi, članovi Nacrta zakona: 9., 10., 23., 35., 37., 41. i 51., u sebi ne zauzimaju jasne i nedvosmislene stavove, i to po pitanju resursa eksploatacije, načina rada, stepena iskorištavanja, tehničke inovacije, pravnog statusa zaposlenih i zaštite rudara pri ekspoataciji mineralnih sirovina.

Tako član 9. predviđa plaćanje naknade za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od tri odsto od ukupnog prihoda ostvarenog prodajom, što je nedopustivo, jer naknada za eksploataciju mineralnih sirovina (srebra, olova, uglja… ) ne može biti procentualno ista, odnosno ona u sebi treba da sadrži tržišnu potrebu resursa u datom vremenu.

U članu 10., navedena je kao obaveza “racionalna” eksploatacija ležišta mineralnih sirovina, što je čista besmislica. U zakonu se mora striktno navesti koji je to postotak eksploatacije, sa decidnim vrijednostima otkrivke pri datoj godišnjoj proizvodnji za odgovarajuću mineralnu supstancu.

Takođe, Nacrt zakona ne sadrži u sebi tehnološke elemente pri eksploataciji, što smatramo krajnje opasnim po živote rudara.

Zanimljivo je da tačke Nacrta zakona 101. i 102., koje definišu kaznene odredbe, jasno pokazuju da – zbog minornih kazni – imaju karakteristike krivičnih djela pljačke rudnih ležišta, te kao takve, prije da mogu pospješivati kriminal, nego ga sankcionisati.

S obzirom da bi bila predugačka lista svih promašaja u Nacrtu zakona o rudarstvu, koji je, u ovom slučaju, već usvojen od strane aktuelne pozicije i opozicije Skupštine TPK-a – Bosanska stranka poziva zakonodavnu vlast Kantona, i ostale političke subjekte, da Nacrt zakona proglase nevažećim, utoliko više, ako se zna da prijedlog ovog istog – prepisanog Nacrta zakona             – nije usvojen u Parlamentu Federacije BiH.

Takođe, s obzirom da je rudarstvo osnovna privredna grana BiH – smatramo da je potrebno pristupiti izradi novog jedinstvenog zakona, sa ekspertima koji znaju izraditi funkcionalan zakon – koji će unaprijediti, a ne unazaditi razvoj privrede BiH.

 

 

You may also like...