19. oktobar 1999.

u povodu predstavljanja Programa ekonomskih i socijalnih reformi, koji će biti predložen na usvajanje Parlamentu i Vladi Federacije BiH, i promocije plakata

Bosanska stranka zahtijeva od Vlade Federacije BiH da zbog katastrofalno loše situacije u bh privredi – koja rezultira ogromnom stopom nezaposlenosti, malim platama, praznim PIO fondovima i masovnim odlaskom mladih iz BiH – hitno usvoji program ekonomske reforme koji se prvenstveno zasniva na smanjenju poreza. Obzirom da enormno visoki porezi i doprinosi na plate onemogućavaju uspostavljanje stabilne i samoodržive ekonomije – ekspertni tim Bosanske stranke Parlamentu i Vladi Federacije BiH predstavlja           Program ekonomskih i socijalnih reformi:

  1. ukinuti sve poslovne poreze, odnosno poreze na promet i usluge;
  2. umjesto poslovnih poreza uvesti porez na dodatnu vrijednost od maksimalno 10 %;
  3. smanjiti doprinose na plate sa 85 na 35 %;
  4. porez na dobit smanjiti sa 30 na 15 %;
  5. prema zapadnom modelu skratiti trajanje procedure za registraciju firme;
  6. smanjiti cijenu administrativnih troškova za registraciju firme;
  7. standardizovati formulare za registraciju firme, ukinuti obavezu prijavljivanja svih oblasti poslovanja do najsitnijih detalja i obavezu postojanja detaljnog statuta firme;
  8. za uvozne proizvode – carinu, posebne naknade (akcize na uvoz visokotarifnih roba)         i PDV naplaćivati na granici;
  9. ukinuti porez i carine za uvoz repromaterijala;
  10. ukinuti obavezu služenja vojnog roka kako bi se ogromna sredstva iz budžeta Federacije preusmjerila u ekonomske i socijalne reforme.

Program BOSS-a u skladu je sa rezultatima istraživanja koje je o bh ekonomiji provela Međunarodna grupa za krize (ICG), i omogućava pokretanje privrede i povećanje stope privrednog rasta. To bi obezbijedilo stvaranje ekonomskog potencijala za reprodukciju i popunu penzionog i zdravstvenog fonda, što daje realan osnov za: nova radna mjesta, veće i redovne plate i penzije, te jeftinije, odnosno besplatno zdravstvo. Negativni procesi kao što su rad na crno i odlazak mladih bili bi zaustavljeni. Zaštitila bi se domaća proizvodnja, čime bi se iskoristila jedinstvena šansa proizašla iz odluke američke Vlade, o oslobađanju od poreza zemalja jugo-istočne Evrope za izvoz domaćih proizvoda u SAD.

Bosanska stranka zahtijeva od Parlamenta i Vlade F BiH da u cilju rješavanja teške situacije u kojoj se nalaze radnici, penzioneri i uopšte građani Federacije – hitno usvoji ovaj Program. Bosanska stranka poziva i institucije međunarodne zajednice u BiH da izvrše pritisak na organe Federacije kako bi se usvojile ekonomske, odnosno poreske reforme. Protest penzionera i najavljeni protest radnika najbolji su pokazatelj da je posljednji trenutak za poduzimanje konkretnih koraka.

Ukoliko se hitno ne usvoji Program ekonomskih i socijalnih reformi – za moguće posljedice socijalnih nemira odgovornost će snositi Parlament i Vlada F BiH ali i međunarodna zajednica što nije iskoristila ovlasti koje ima u BiH.

 

You may also like...