16. oktobar 1999.

u povodu Nacrta zakona o vjerskim zajednicama koji je poslanik BOSS-a Mirnes Ajanović, podnio na usvajanje Parlamentu Federacije BiH

Predsjednik Bosanske stranke i poslanik u Parlamentu F BiH Mirnes Ajanović, zbog nepostojanja pravne regulative koja određuje položaj vjerskih zajednica, što je na štetu vjerskih zajednica ali i sekularnosti države, podnio je Parlamentu Federacije BiH na usvajanje – Nacrt zakona o vjerskim zajednicama.

Određen broj zakona SR BiH, u izvornom ili izmijenjenom obliku, su preuzeti kao važeći zakoni u F BiH, ali zbog neliberalnog odnosa komunizma prema vjerskim zajednicama nije bilo pogodno preuzeti i stari zakon koji tretira ovu oblast. Rezultat toga je pravni vakuum u oblasti prava vjerskih zajednica i građana vjernika u F BiH, koji ostavlja prostor za manipulacije i zloupotrebe vjere i vjerskih osjećanja.

Nacrt zakona koji je predao na usvajanje poslanik Ajanović, prva je pravna regulativa položaja vjerskih zajednica u Federaciji. Posebna pažnja posvećena je slobodi vjeroispovijesti na koju se odnosi čak polovina od 41-og člana zakona. Istovremeno, kako stoji u članu 3. ovog zakona, vjerske zajednice su odvojene od države, čime se obezbjeđuje i autonomnost vjerskih zajednica i sekularnost države.

Vjerske zajednice prema novom zakonu imaju i potpunu autonomnost u formiranju vjerskih škola, s tim što država ima pravo zabraniti školske programe koji su eventualno u suprotnosti sa ustavom i zakonom, ili su direktno štetni za moral i zdravlje učenika. Država neće imati pravo upravljanja bilo kojom ustanovom ili organom vjerske zajednice. Vjeronauka ostaje isključivo u domenu vjerskih zajednica, tako da se ukida mogućnost naturanja obaveznog izučavanja vjeronauke, odnosno religije učenicima osnovnih i srednjih škola. Sredstva namijenjena povećanju nastavnog kadra i broja učionica zbog uvođenja obaveznog predmeta vjeronauka, usvajanjem zakona o vjerskim zajednicama mogu se preusmjeriti, npr. u informatiku i nabavku većeg broja računara za učenike. Uz navedene prednosti, zakon koji je poslanik Ajanović predao Parlamentu na usvajanje, prvi put nakon II svjetskog rata daje učenicima srednjih vjerskih škola i studentima teoloških fakulteta ista prava kao i učenicima ostalih škola.

Nijedna kaznena odredba za prekršitelje zakona o vjerskim zajednicama ne dotiče se Krivičnog zakona F BiH. Sankcije se u najvećem dijelu odnose na prekršitelje vjerskih sloboda drugih građana.

Zakonom o vjerskim zajednicama Federacija BiH dobija mogućnost da zakonskom regulativom obaveže pojedinca, vjersku zajednicu i državu na poštivanje vjerskih sloboda unutar vjerske zajednice, između vjerskih zajednica i između vjernika i ateista. Usvajanje ovog zakona trebalo bi poslužiti kao osnov za donošenje istog zakona na nivou Bosne i Hercegovine.

 

 

You may also like...