30. avgust 1999.

u povodu prikrivanja informacija od strane Radio Tuzle i Tuzlanske televizije o zahtjevu Kantonalnog tužilaštva Tuzla upućenog Finansijskoj policiji Tuzla da izvrši kontrolu javnih prihoda opštine Tuzla

Bosanska stranka javno upućuje protest zbog prikrivanja informacija od strane Radio Tuzle koja je u vlasništvu Opštine Tuzla i Tuzlanske televizije da je na osnovu zahtjeva Kantonalnog tužilaštva Finansijska policija Tuzla dobila nalog da izvrši kontrolu javnih prihoda Opštine Tuzla.

Bosanska stranka ponovo obavještava javnost da je Kantonalno tužilaštvo u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima, na osnovu prezentiranih osnovanih sumnji federalnog poslanika Mirnesa Ajanovića i kantonalnog poslanika Muamera Dedića o postojanju više kriminalnih radnji u radu tuzlanskog načelnika i njegovih saradnika, uputilo zahtjev Finansijskoj policiji Tuzla da izvrši kontrolu obračuna uplata, usmjeravanja i korištenja javnih prihoda Opštine Tuzla u periodu 1997. do 1. jula 1999.

Na osnovu dobijenog naloga tuzlanska Finansijska policija je već 26. avgusta počela sa kontrolom Opštine Tuzla što predstavlja zvaničnu potvrdu da je predsjednik Bosanske stranke i poslanik u federalnom Parlamentu, Mirnes Ajanović osnovane sumnje o kriminalnim radnjama Bešlagićeve familije i NJegovih saradnika prezentirao u sklopu vršenja poslaničke fumkcije, a ne kao privatno lice kako to tretiraju neke sudije Opštinskog suda u Tuzli. Uz podršku nastojanjima Kantonalnog tužilaštva da suzbije kriminalne radnje, Bosanska stranka sugeriše da je istragu potrebno proširiti na kompletan period 1992. – 1999. kako bi se mogle provjeriti radnje Opštine Tuzla u vrijeme postojanja logističkog centra u toku rata.

Bosanska stranka takođe obavještava javnost da će nakon dostavljanja zapisnika o izvršenoj kontroli Opštine Tuzla od strane Finansijske policije, Kantonalno Tužilaštvo preduzeti radnje na koje je po zakonu ovlašteno. Poslanici Bosanske stranke spremni su u svojstvu svjedoka pomoći rad tužilaštva na ovom slučaju i u svim ostalim slučajevima sprečavanja privatizacije i zloupotrebe službenog položaja.

 

 

You may also like...