27. avgust 1999.

u povodu apela direktorice tuzlanskih obdaništa Fatime Bakalović UNICEF-u i ostalim međunarodnim organizacijama da se zaustavi nemoralno kažnjavanje djece iz tuzlanskih boračkih porodica od strane načelnika Opštine Tuzla, Selima Bešlagića

Direktorica tuzlanskih obdaništa Fatima Bakalović upućuje apel UNICEF-u i drugim međunarodnim i domaćim organizacijama koje se bave pravima djece da dignu svoj glas kako bi se zaustavila nehumana praksa načelnika Tuzle da vlastite ambicije ostvaruje na štetu predškolske boračke djece.

I pored toga što je već nekoliko puta ukazivano na nezakonite radnje načelnika Selima Bešlagića usmjerene protiv korisnika usluga tuzlanskih obdaništa, što je na današnjoj press konferenciji potvrdila i direktorica JU Obdaništa “Naše dijete” Tuzla, činjenice koje su do sada navedene i dalje stoje:

–         protuzakonito su ukinute subvencije djeci poginulih boraca, RVI, civilnih žrtava rata i socijalno ugroženih kategorija, što je rezultiralo izbacivanjem iz obdaništa 481 djeteta iz boračkih porodica.

Bosanska stranka podsjeća da je prema članovima 8. i 52. kantonalnog Zakona o predškolskom obrazovanju opština kao osnivač obavezna finansirati primarni i specijalni program predškolskog obrazovanja, smještaj, ishranu i kompletnu njegu djece. Rezultat kršenja zakona je gotovo katastrofalna situacija u tuzlanskim obdaništima. Iako je direktorica Fatima Bakalović, nakon odlaska bivšeg direktora protiv kojeg je podnesena krivična prijava od strane MUP-a, zatekla minus od 338.000 KM – za deset mjeseci svoga rada dovela je tuzlanska obdaništa do pozitivne poslovne bilanse. Takođe, osnivaču je uputila prijedlog da prema kantonalnom zakonu cijena prema korisnicima usluga koji ne podliježu subvencioniranju iznosi maksimalno 60 KM. Međutim, načelnik Tuzle je to odbio, te neizvršenjem višemjesečne obaveze o uplati 200.000 KM, ponovo doveo obdaništa u tešku i kriznu situaciju.

Neka gospodin Bešlagić odgovori da li će ponovo za svoju predizbornu kampanju koristiti postere i spotove u kojima se slika sa djecom, dok socijalno ugroženi mališani čiji su očevi poginuli braneći ovu zemlju, prema tumačenju Bešlagića – nemaju pravo na besplatno obdanište. Uz to, druga djeca čiji su roditelji plaćali mjesečno 130 KM,           po nalogu opštine – dobijala su pokvarenu i bakteriološki opasnu hranu.

Bosanska stranka i direktorica tuzlanskih obdaništa Fatima Bakalović pored apela UNICEF-u očekuju od nadležnog javnog tužilaštva da u povodu i ovog slučaja zloupotrebe položaja, odnosno nesavjesnog rada tuzlanskog načelnika postupi u skladu sa Krivičnim zakonom koji za ovakav prestup predviđa kaznu do pet godina zatvora.

Bosanska stranka je, takođe, prezentirala letak pod nazivom “Istinom protiv laži” kako bi se građani u potpunosti upoznali sa nemoralnim kažnjavanjem djece iz boračkih porodica od strane Selima Bešlagića i njegovih saradnika.

 

You may also like...