21. decembar 1999.

u povodu aktuelnih problema u oblasti rudarstva i 21. decembra – Dana rudara

Bosanska stranka smatra da je rudarstvo jedna od najznačajnijih bh. privrednih grana, s obzirom na kapacitet i prirodne resurse sa kojima raspolaže naša zemlja. Međutim, današnje stanje rudarstva pokazuje da se ova vitalna djelatnost nalazi u najtežem položaju u svojoj dugogodišnjoj istoriji, prvenstveno zbog toga što vladajući establišment još uvijek nije u stanju da omogući oporavak postratne privrede – donošenjem odgovarajućih ekonomskih programa, bez kojih se ne mogu ustanoviti jasne perspektive u Bosni i Hercegovini.

Rezultat pogrešne ekonomske politike su federalni i kantonalni zakoni koji većinom imaju privremena rješenja, jer se nacrti i prijedlozi zakona prave bez kompetentnih stručnjaka po datim oblastima. Zakoni su i ne samo nestručno urađeni, već i dobrim dijelom prepisani iz zakona bivšeg sistema, a što je neprimjereno današnjim društveno-političkim i tržišnim uslovima.

Bosanska stranka smatra dvojnim moralom i licemjerjem svaku čestitku upućenu rudarima iza koje ne stoji rješenje rudarskog statusa. Svjedoci smo da ovogodišnji Dan rudara, kao i u deset posljednjih godina, odražava identičnu situaciju iz 1920. godine – kada je rudarima osporeno pravo na rad, pravo na zarađeno i kada su njihove porodice bile na rubu egzistencije. Danas, kao i prije osam decenija ova ista prava bivaju ugrožena od strane države. Prava rudara su ugrožena ne samo time što vlast umjesto da rješava rudarske probleme šalje rudare na čekanje, nego i tragičnom pozicijom u koju su rudari i njihove porodice dovedeni galopirajućom i beskrupuloznom pljačkom društvene imovine koja je stvarana radničkim znojem. Nadalje, prisutno je brisanje svega što podsjeća na rudarsku tradiciju BiH time što prema najavama ,pored ukidanja naziva “Titovi rudnici”, po svemu sudeći slijedi i ukidanje 21. decembra kao Dana rudara.

Čestitke za dan rudara i najavljena podjela po stotinu KM je bijedan je pokušaj šminkanja rudarske stvarnosti i stvaranja privida uvažavanja internacionalnog radničkog praznika. Katastrofalna situacija u kojoj se nalaze rudari neće i ne može se riješiti lijepo upakovanom prodajom magle od strane državnih organa vlasti.

Sadašnje stanje u rudnicima Federacije BiH i Republike Srpske pokazuje da profitabilni karakter imaju samo oni rudnici koji služe kao baza Elektroprivrede. Rudnicima se mora omogućiti da izađu iz robovskog odnosa prema Elektroprivredi a rudarstvo kao grana privrede mora dobiti svoje ministarstvo i predstavnike koji zastupaju radničke a ne lične interese..

Za razliku od aktuelne vlasti, koja politiku vodi čestitkama i ponekom milostinjom, BOSS najavljuje objektivan izvještaj o okolnostima koje vladaju u rudničkoj proizvodnji, o radu rudničkih direkcija i nadležnih ministarstava kao i o stanju u Rudarskom institutu.

Bosanska stranka tim povodom poziva sve relevantne faktore, stručnjake u oblasti rudarstva i političare, na dijalog o rješenju problema bh rudarstva.

 

You may also like...