27. decembar 1999.

u povodu malverzacija u domenu kadrovske politike u školama na području F BiH i indolentnog odnosa nadležnih kantonalnih ministarstava prema ovom problemu

Bosanska stranka je u više navrata ukazivala na lošu situaciju u školstvu na području Federacije BiH i njene moguće posljedice po učenike i nastavni kadar. BOSS se već početkom mjeseca oglasio saopštenjem za javnost u kojem je na ovu problematiku ukazao i konkretnim primjerom Učiteljske škole u Tuzli, čiji Upravni odbor nezakonito vrši kadrovska postavljenja na štetu učenika i stručnih nastavnika – a što je potvrđeno i od strane Kantonalne inspekcije za obrazovanje.

Obzirom da su izostale reakcije nadležnih, Bosanska stranka je ponovo potakla problem školstva putem današnje press konferencije na kojoj je predstavljen niz dokumenata koji ilustruju stanje u školstvu na području TK. Dokumente o nezakonitim radnjama u Učiteljskoj školi u Tuzli prezentovala je Jasminka Tadić, profesor Muzičke kulture u ovoj školi.

Prema njenim riječima, diskriminacija stručnog nastavnog kadra i malverzacije u domenu kadrovske politike koje čini direktor Učiteljske škole u Tuzli Kadrija Hasanović i Upravni odbor škole uz podršku Ministarstva za obrazovanje TK, ima za direktnu posljedicu smanjenjen nivo ukupne stručne osposobljenosti nastavnog kadra zaposlenog u školi – i nedovoljan stepen obrazovanja koje stiču učenici. Profesorica Tadić ističe da u malverzacijama direktora Hasanovića i Upravnog odbora, pored funkcionera kantonalnog ministarstva, učestvuje i funkcioner SDP-a i potpredsjednik Skupštine TK Tomo Vidović, koji je ujedno i član Upravnog odbora Učiteljske škole. Neshvatljivo je da jedan član Skupštine, kantonalno ministarstvo i sud dozvoljavaju rođačko-prijateljske linije u postavljanju nastavničkog kadra u školama TK.

Zapisnik Kantonalne inspekcije za obrazovanje br. 10/1-173-789/98 od 29.12.1998., koji je sačinjen u Učiteljskoj školi u Tuzli na osnovu podneska profesorice Tadić, ilustrativno dokazuje navedeno: “…Upravni odbor Učiteljske škole donio je nezakonitu odluku… jer je primljen kandidat, na neodređeno vrijeme, koji ne ispunjava uslove profila i stručne spreme” – iako su na konkurs za prijem na radno mjesto nastavnika konkurisali i kandidati koji ispunjavaju sve uslove stručnosti. U kompletaj slučaj uključio se i ured Ombudsmena u Tuzli, ali nezakonita odluka Upravnog odbora Učiteljske škole i dalje je nepromijenjena.

Prema riječima profesorice Tadić, i iz ovog primjera, jasno se vide posljedice loše politike ministarstava i samovolje pojedinih direktora, i Upravnih odbora škola – nezakonit rad, kriminalno ponašanje, nizak nivo organizacije rada i kao posljedica svega, poremećeni međuljudski odnosi među nastavnicima i niski i neujednačeni kriteriji obrazovanja učenika.

Bosanska stranka zahtijeva od kantonalnih skupština smjenu svih funkcionera u ministarstvima za nauku, obrazovanje, kulturu i sport – koji su direktno ili indirektno odgovorni za lošu situaciju u školstvu na području Federacije i koji nisu u skladu sa svojim obavezama sprječavali manipulacije koje u velikom broju slučajeva vrše Upravni odbori škola.

You may also like...