2. oktobar 1999.

u povodu početka kampanje BOSS-a za lokalne izbore u Tuzli

U čast 2. oktobra 1943., kada je Tuzla postala najveći oslobođeni grad u porobljenoj Evropi – Bosanska stranka otvara kampanju za lokalne izbore u Tuzli i počinje političku borbu za oslobođenje Tuzle od vladavine profiterske mafije na čelu sa familijom Selima Bešlagića.

Za razliku od drugih bh gradova, gdje će kampanja BOSS-a početi na Dan državnosti – 25. novembra, u Tuzli kampanja počinje ranije iz više razloga: raskrinkavanje kriminalne pozadine desetogodišnje vladavine Selima Bešlagića i SDP-a traži mnogo truda, prikupljanja i obrade dokaza. Građani Tuzle još uvijek teško prihvataju da je njihov lider na monstruozan način zloupotrijebio ukazano povjerenje, i da se na ime magle o demokratiji – obogatio. Isto važi i za njegovu familiju i najbliže saradnike, čiji se finansijski bilans, u odnosu na protekle godine, višestruko umnožio. Bosanska stranka očekuje da će vrijeme do lokalnih izbora biti dovoljno da Tuzlaci shvate da Selim Bešlagić i tzv. socijaldemokrati ne bi smjeli više vladati ovim gradom.

Istovremeno Bosanska stranka će se boriti i protiv neofašističkih struja iz tuzlanskog odbora SDA, u čijim rukovodećim tijelima su većinom djeca domaćih izdajnika iz drugog svjetskog rata. Njihovo nastojanje da stvore šerijatsku državu, da iz Tuzle protjeraju djecu iz mješovitih brakova, da protjeraju Nobelovca Ivu Andrića, da umjesto antifašizma slavimo fašizam… – sveukupno pokazuje da je riječ o opasnoj političkoj opciji koja svoje srodnike ima u sljedbenicima Draže Mihajlovića i Ante Pavelića.

Bosanska stranka će tokom kampanje prezentirati svoj koncep rehabilitacije Tuzle. Građanima će biti ponuđen jedan potpuno novi odnos prema njihovim potrebama, koji će se bazirati na prioritetima. To nisu tržni centri, ni milionski poduhvati u centru Tuzle, na osnovi kojih se obogatila nekolicina Bešlagićevih podanika. BOSS će nastojati ostvariti vlast kojoj će primarno biti: da li građani imaju vode, da li se redovno odvozi smeće, da li je u Dragodolu ili Solini propao put, itd. Koncep BOSS-a je opštinska vlast koja neće biti ništa više osim servis za potrebe građana Tuzle.

U odnosu na političke biografije i srodnost pozicije i opozicije u korumpiranom Opštinskom vijeću, čiji su poslovni interesi isprepleteni već deset godina – Bosanska stranka smatra da Tuzlaci moraju odabrati novi put ukoliko žele da budu vlasnici svoga grada.

 

You may also like...