11. decembar 1999.

u povodu opstrukcija Kantonalnog i Opštinskog tužilaštva Tuzla, a u svrhu zaštite kriminalnih radnji koje je počinila sudija Opštinskog suda u Tuzli Milić Dijana

Bosanska stranka je dana 09.12.1999. godine primila akt Opštinskog tužilaštva pod brojem Kt. 339/99 – vezano za krivičnu prijavu podnešenu protiv sudije Opštinskog suda u Tuzli Milić Dijane, a zbog počinjenog krivičnog djela kršenja zakona od strane sudije. U aktu Opštinskog tužilaštva Tuzla od Bosanske stranke se traže novi dokazi o krivičnim radnjama sudije Milić. S tim u vezi Bosanska stranka Opštinskom tužiocu Šesenamu Ćosiću upućuje:

 

OTVORENO PISMO

Vezano za Vaš dopis od 08.12.1999 godine, a u kojem se pozivate na odredbe člana 145. stav 3. ZKP-a Federacije BiH, želimo Vas podsjetiti da ste Vi po zanimanju u najmanju ruku diplomirani pravnik, te Vas tim povodom molimo da se ponašate onako kako to zakon nalaže. Članom ZKP-a na koji se pozivate Vam dozvoljava da možete od nas, kao podnositelja prijave, tražiti podatke vezane za krivičnu prijavu koju smo podnijeli protiv Milić Dijane sudije Opštinskog suda Tuzla, a zbog krivičnog djela kršenja zakona od strane sudije. Međutim, podsjećamo Vas da ste tužilac a ne branitelj. Podsjećamo Vas i da smo uz pomenutu prijavu dostavili sve validne dokaze kao što su: akt Federalnog ministra pravde br.01-384/99, akt Parlamenta Federacije broj 01/I/02–299/99, naredbu Opštinskog suda u Tuzli br. 217/99, obavještenja poslanika Mirnesa Ajanovića primljena u sudu Tuzla 26.6., 2.7. i 4.10. 1999. godine, te podnesak Bosanske stranke tužilaštvima i Opštinskom sudu Tuzla od 27.8. 1999.

Iz priloženih dokumenata jasno je vidljivo da je od strane sudije Milić Dijane sa umišljajem počinjeno krivično djelo kršenja zakona od strane sudije, a samo radi osvete prema Mirnesu Ajanoviću kao federalnom poslaniku koji kritikuje mito i korupciju. To ukazuje da Opštinsko tužilaštvo Tuzla, ukoliko je državno, temeljem Ustava i zakona mora podnijeti zahtjev za sprovođenje istrage protiv sudije Milić Dijane zbog osnovane sumnje da je počinila krivično djelo kršenja zakona od strane sudije. Međutim, ukoliko se rad tužilaštva odražava slanjem dopisa koji nemaju nikakve veze sa krivičnom prijavom protiv sudije Milić, onda se stvara dojam da tužilaštvo u Tuzli radi po ličnoj mjeri i ukusu Selima Bešlagića i njegove oligarhije.

Posebno brine činjenica da i pored kvalitetnih dokaza, Vi kao tužilac, ne želite zaštititi Ustav i zakon čak i kad to traži jedna parlamentarna stranka. Postavlja se pitanje, kako se tek ponašate kad su ugrožene osnovne slobode običnog građanina. Stoga, Bosanska stranka se u potpunosti pridružuje mišljenju ambasadora Ričarda Sklara: ”Tužitelji i sudije su više u službi mafije i nepoštenih političara nego što služe narodu”.

U slučaju Vašeg daljeg ignorisanja Ustava i zakona po pitanju naše krivične prijave protiv sudije Milić, bićemo prinuđeni da krivično procesuiramo Vas i Izu Tankića kantonalnog tužioca – koji ste se stavili u zaštitu sudije Milić iz Vama poznatih razloga a na štetu Ustava i zakona.

You may also like...