8. oktobar 1999.

u povodu namjere izvršenja protivzakonite deložacije pripadnika MUP-a TK, od strane organa Opštine Tuzla

Bosanska stranka ocjenjuje namjeru izvršenja deložacije pripadnika MUP-a TK Asima Mehmedovića, kao nezakonit čin opštinskog organa za stambeno-komunalne poslove. Stranka svoju ocjenu zasniva na temelju Odluke Vlade TK “o utvrđivanju minimalnih uslova za stanovanje” i na temelju mišljenja Ombudsmena F BiH koji su analizirali pomenuti slučaj.

Gradnjom Katoličkog školskog centra izvjestan broj stambeno-poslovnih objekata u zoni gradnje predviđen je za rušenje. Opštinski stambeni organ je prema zakonu dužan stanarima pomenutih objekata obezbijediti adekvatan drugi stan, što u slučaju Mehmedovića nije učinjeno. Iz objekta od 57 kvadrata u kojem stanuje, porodica Mehmedović se od strane opštinskog stambenog organa premješta u neuslovnu baraku koja je za 23 kvadrata manja. U zapisniku koji je sačinila komisija MUP-a stoji: “ukupna veličina je 34 kvadrata sa potpuno uništenim podom, neokrečena je i nema ispravnu vodovodnu instalaciju”. Navedeno je u suprotnosti sa čl. 7. Zakona o preuzimanju Zakona o stambenim odnosima, a na koji se poziva Opština u svom rješenju u kojem stoji: “Kao odgovarajući stan smatra se stan koji, uzimajući u obzir sve uslove stanovanja, a naročito veličinu, udobnost i mjesto na kome se stan nalazi… bitno ne pogoršava uslove stanovanja…“.

Iako se Mehmedović žalio u zakonom određenom roku, opštinski stambeni organ nije odgovorio ni na jednu od upućenih žalbi. Takođe, Opština je u više navrata odbila saradnju sa Ombudsmenima Federacije čime je prekršen i Ustav Federacije BiH.

Ured Ombudsmena je nakon toga reagovao prema kantonalnim ministarstvima za Urbanizam i Unutarnje poslove, preporukom da se opštinskom organu “NAREDI” odlaganje deložacije, odnosno da se uskrati asistencija policije nezakonitoj deložaciji. Ali, prije svega, preporuka je upućena i opštinskom stambenom organu da “ODMAH” odgodi deložaciju i predmet uputi drugostepenom organu, što nije učinjeno.

BOSS od Kantonalnog tužilaštva traži da pokrene krivični postupak protiv zamjenika šefa opštinske službe za stambene poslove, Aida Berbića, zbog opstruiranja zakona, zloupotrebe položaja i namjere nanošenja štete porodici Mehmedović.

Navedene nezakonitosti u radu opštinskih organa uprave gdje nadležni, poput Berbića, smatraju da su na tu funkciju Bogom dati, dovode do stvaranja animoziteta kod građana prema Katoličkom školskom centru zbog toga što ispada da četveročlana porodica ostaje bez krova nad glavom zbog izgradnje Centra umjesto zbog Opštine, koja je jedini krivac. Indikativno je da pri gradnji tržnih centara nije bilo ovakvih problema.

Ukoliko se ne zaštiti zakonitost u ovom slučaju i ne sankcioniše opštinski službenik Berbić, ostaviće se prostor za ugrožavanje ljudskih prava svih građana čiji bi stambeni objekti u sličnim situacijama mogli postati objekti za rušenje, a gdje će se protivno zakonu vršiti smještanje građana u neuslovne barake.

 

You may also like...