28. januar 1999.

u povodu donošenja skandalozne Odluke Komisije za zaštitu ljudskih prava Parlamenta Federacije BiH, u predmetu žalbe poslanika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića na nedemokratsko ponašanje predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, Envera Krese

Bosanska stranka obavještava domaću javnost i međunarodne zvaničnike da je Komisija za zaštitu ljudskih sloboda i prava, na sjednici od ponedjeljka, 25. januara 1999., donijela skandaloznu Odluku kojom ne uvažava primjedbe poslanika Bosanske stranke Mirnesa Ajanovića, a koje insistiraju na poštivanju zakonitosti rada najvišeg zakonodavnog tijela Federacije BiH, te Univerzalne deklaracije o zaštiti ljudskih prava, međunarodnih dokumenata sadržanih u Aneksu I Ustava Federacije BiH i Pravila i propisa Privremene izborne komisije OSCE-a. Time je Komisija za zaštitu ljudskih prava Federacije BiH direktno ugrozila zakonitost rada Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH, te izborni legitimitet i prava poslanika.

Glavnu riječ u procesu pokretanja pitanja odgovornosti funkcionera kojeg imenuje Predstavnički dom, a koji se pretvorio gotovo u suđenje poslaniku Mirnesu Ajanoviću, zbog toga što su mu onemogućena poslanička i izborna prava, pored većine članova Komisije koju su činili poslanici CiD Koalicije – vodila je predsjednik Komisije za zaštitu ljudskih sloboda i prava Mirsa Muharemagić, poslanik Socijaldemokrata BiH. Time su se Socijaldemokrati BiH, sudeći po načinu kako je vođena sjednica, pokazali kao instrument vladajuće nacionalističke oligarhije, kojoj ne znače ništa pravila i propisi i koji smatraju da je država i parlament njihovo privatno vlasništvo, kojim se može kako hoće trlahati.

Indikativno je da je Odluka o neprihvatanju žalbe donesena i pored toga što je predsjedavajući Enver Kreso javno priznao da je u nekoliko navrata prekršio Poslovnik o radu Predstavničkog doma,   te stenograma sjednice koji potvrđuje u više navrata grubo kršenje 16 članova Poslovnika o radu Predstavničkog doma.

Komisija za zaštitu ljudskih prava i sloboda nije uvažila žalbu i pored uvida u dokumente koje je, u povodu žalbe, Izborna apelaciona potkomisija proslijedila zamjeniku ambasadora Roberta Frovika i direktoru Državnog odboru za implementaciju izbornih rezultata, gospodinu Kregu Đenesu, koji je ovlašten da podnese izvještaj Visokom predstavniku i šefu Misije OSCE-a.

Činjenica da je ovakva Odluka donesena od strane Komisije za zaštitu ljudskih sloboda i prava Federacije BiH – još više potcrtava skandalozni čin čime ne samo da je donesena, u najmanju ruku, nedemokratska Odluka, nego su ugrožena elementarna ljudska prava koja podrazumijevaju pravo na drugačije mišljenje, slobodu govora i poštivanje izbornog mandata.

 

 

 

 

You may also like...