22. septembar 1999.

Kršenje federalnih propisa uvođenjem Vjeronauke, odnosno Religijske kulture kao obaveznog predmeta u osnovnim i srednjim školama

Bosanska stranka traži od ministarstava za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Sarajevskog, Unsko-sanskog i Tuzlanskog kantona, da hitno stave van snage odluku kojom se uvodi obavezno izučavanje predmeta Vjeronauka, odnosno Religijska kultura u osnovnim i srednjim školama.

Ovakva odluka je prije svega nemoralna jer je u suprotnosti sa mišljenjem vjerskih zajednica i stručnjaka za ove oblasti, te osnovnom moralnom postavkom predmeta čije je izučavanje uvedeno kao obavezno, jer ni jedna religija ne dozvoljava bilo kakav vid prisile u vjeri.

Kao primjer kršenja zakona i federalnih propisa Bosanska stranka navodi primjer Tuzlanskog kantona u kojem je obavezno izučavanje religije uvedeno bez saglasnosti Pedagoškog zavoda i suprotno odredbama Zakona o osnovnim školama (“Službene novine TK”, br. 4/96) član 24. stav 2. (citiramo): “Prijedlog nastavnih planova i programa osnovnog obrazovanja i odgoja utvrđuje Pedagoški zavod, uz prethodno provedenu javnu raspravu” (završen citat).

Akt federalnog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport (broj: 03-2-4694/99 od 20.09.1999.) kojim je odgovoreno na poslaničko pitanje Mirnesa Ajanovića postavljeno na VIII sjednici federalnog Parlamenta – precizira da je izučavanje vjeronauke dobrovoljno opredjeljenje učenika i njihovih roditelja.

Bosanska stranka traži od nadležnih kantonalnih ministarstava da školski program u osnovnim i srednjim školama usaglase sa federalnim propisima, odnosno da izučavanje religije može biti samo na fakultativnoj osnovi, bez uticaja ocjene ne opšti uspjeh učenika. Takođe, roditeljima se mora omogućiti ponovni izbor – da li će njihova djeca izučavati religiju u školama ili u za to postojećim vjerskim ustanovama.

Bosanska stranka smatra da je umjesto uvođenja dodatnog predmeta svrsishodnije da se u osmom razredu osnovne škole i jednom razredu srednje škole u okviru predmeta Istorija uvede poglavlje istorija religija ili filozofija religija u okviru predmeta Sociologija.

 

2. Zahtjev Opštinskom tužilaštvu Tuzla za pokretanje krivičnih prijava protiv lica odgovornih za isključenje tuzlanskih liftova

 

Obzirom da je isključenje tuzlanskih liftova prvobitno pravdano nepostojanjem atesta, potom neizmirenih zastarjelih stanarina, da bi na kraju bez obzira na navedene razloge zbog pritiska javnosti liftovi ipak bili stavljeni u funkciju, očigledno je da se radilo o pokušaju sticanja nezakonite dobiti od strane opštinskih vlasti.

Takav čin je rezultirao ugrožavanjem života građana, te Bosanska stranka traži da Opštinsko tužilaštvo po službenoj dužnosti pokrene krivične prijave protiv odgovornih lica u Opštini Tuzla.

 

 

You may also like...