24. novembar 1999.

u povodu centralne manifestacije obilježavnja 25. novembra, Dana državnosti BiH – koju za područje BiH   organizuje Opštinski odbor BOSS-a Srebrenik

Platforma BOSS-a je od trenutka osnivanja zasnovana na političkim temeljima antifašizma, socijalizma i borbe za jednakopravnost i multietničnost. Na istoj osnovi borbe za pravdu i jednakost stoje i motivi boraca antifašističkog narodno-oslobodilačkog rata 1941-45., čiji su ciljevi izraženi kroz prvo zasijedanje ZAVNOBiH-a koje je potvrdilo i produžilo kontinuitet državnosti BiH i konstitutivnost naroda koji je sačinjavaju. Borba za ove ciljeve posebno je značajna danas kada u svijetu jačaju neofašizam i nacionalšovinizam. Hiljadugodišnji kontinuitet BiH upravo je odraz te borbe za dominaciju međukonfesionalnog dijaloga i suživota nasuprot idejama podjele i jednonacionalne dominacije. I narodno-oslobodilački rat dio je te borbe.

Upravo shvatajući 25. novembar, Dan državnosti, i kao dan za istorijski čas podsjećanja na antifašističke tradicije naroda BiH, na vrijeme kada je vlast radila za dobro naroda a ne za lične interese kao što je to danas, i na vrijeme kada je Vrhovni komandant bio sin naroda a ne otac licemjerja, kriminala i pljačke naroda – Bosanska stranka u organizaciji Opštinskog odbor BOSS-a Srebrenik organizuje centralnu manifestaciju obilježavanje 25. novembra, za područje BiH. Na manifestaciji građanima će se obratiti borci iz vremena NOB-a i rata 1992-95, predsjednik OO BOSS-a Srebrenik Junuz Džanić i predsjednik BOSS-a BiH Mirnes Ajanović. Bosanska stranka čestita svim građanima 25. novembar Dan državnosti BiH i poziva ih da svojim prisustvom uveličaju manifestaciju obilježavanja koja se u 12 sati održava u Srebreniku kod Tuzle. U okviru časa istorije planirana je projekcija filma “Bitka na Neretvi. Bitka na Neretvi, odnosno bitka Titovih partizana za izvlačenje naroda i ranjenika iz fašističkog obruča – samo je jedan u nizu primjera opredijeljenosti bosanskohercegovačkih naroda za ljudske vrijednosti, antifašizam i demokratiju. U ovoj, jednoj od najslavnijih bitaka NOV u vrijeme VI neprijateljeske ofanzive, oko 4000 ranjenika nalazilo se nedaleko od Prozora. Neprijateljske snage približavale su se tom području i prijetila je opasnost da ranjenici budu opkoljeni. Tada je vrhovni komandant Tito naredio koncentraciju snaga NOV na to područje sa zapoviješću da se po svaku cijenu spase ranjenici. U žestokim borbama koje su uslijedile fašističke snage bile su odbačene a ranjenici spašeni. I posljednji rat, 1992-95 prepun je primjera heroizma i čovjekoljublja običnog Bosanca i Hercegovca i njegove borbe za suživot, toleranciju i sve druge tekovine moderne civilizacije. Na žalost, uz povlačenje ove paralele sa NOB-om 1941-45, rat 1992-95 u mnogo čemu se i razlikuje. Za razliku od Tita i tadašnjih političara koji su vodili narod kroz rat za oslobođenje, i koji su se brinuli za svoje borce, a posebno za ranjenike, i u toku rata i nakon njega – današnja vlast se odrekla svojih boraca. Odricanje od boraca koji su se borili protiv fašizma, koji su omogućili sve dobro u današnjoj BiH – znači odricanje od vlastitog naroda. Zato 25. novembar, Dan državnosti BiH nije samo državni praznik nego i Dan za potsjećanje, dan koji treba sve narode BiH podsjetiti da borba za slobodu nije samo san i da borba za jednakost i bolji život nije neostvariv cilj. Tito je najbolji primjer za to.

You may also like...