29. april 1999.

U povodu prijedloga Bosanske stranke o raspisivanju opštenarodnog referenduma o privatizaciji, na kojem bi se građani izjasnili da li su za privatizaciju vlastite imovine

Bosanska stranka smatra da je “privatizacija” jedan od ključnih političkih problema našeg društva, jer će u sebi neminovno donijeti nepremostive socijalne razlike, koje mogu imati nesagledive posljedice po još uvijek neizdiferenciranu društvenu strukturu.

S obzirom da je Bosanska stranka svoj politički program utemeljila i na socijalnoj revitalizaciji bh. društva – ima moralnu i političku obavezu da ponovo iznese svoje stavove u povodu predstojeće privatizacije.

Prije svega, Bosanska stranka podsjeća domaću javnost da je radnička i intelektualna klasa proteklih pola stoljeća pothranila svoj rad u zajedničku, tj. društvenu imovinu koja je bila od opštedruštvenog značaja za sve građane BiH.

Uspostavljanjem “višestranačke parlamentarne demokratije”, nadležne vlasti su širom otvorile vrata “divljem kapitalizmu”, čime su stvorene sve predispozicije za otimačinu društvenog vlasništva.

Bosanska stranka smatra da je tržišna ekonomija jedan od najvažnijih integrativnih faktora u nepremostivoj karici povezivanja sa ostatkom svijeta, ali se protivi očiglednoj zloupotrebi društvenog vlasništva. Podržavljenjem cjelokupnog nacionalnog bogatstva, vladajuća nacioteokratska nomenklatura je instalirala svoje poslušnike na rukovodeća mjesta u preduzećima, fabrikama i drugim vitalnim privrednim objektima, čime je, na žalost građana, dobijen politički titular vlasništva.

Svu vlast u zemlji ima tzv. neformalna i vanparlamentarna grupa, oličena u nekoliko familija, kojima zakonodavna tijela služe za demonstraciju vlastitih želja i potreba,       te se u svojoj beskrupuloznosti već smatraju vlasnicima imovine koja je do jučer pripadala svima.

U svojoj dugogodišnjoj vladavini – nacionalistički blok nikada nije našao za shodno da preispita svoje političke odluke, a kamo li da uspostavi ozbiljniji dijalog sa javnošću o krucijalnim pitanjima u društvu. Tako se građani uopšte nisu ni pitali da li su za privatizaciju vlastite imovine.

Uzimajući u obzir ove neupitne činjenice, Bosanska stranka – u povodu 1. maja Međunarodnog praznika rada – obraća se javnosti sa prijedlogom o raspisivanju REFERENDUMA, kao demokratskog prava građana da opštim glasanjem odluče da li su za privatizaciju vlastite imovine, pod ovakvim krajnje nepovoljnim političkim uslovima.

You may also like...