11. maj 1999.

u povodu protuzakonite i nemoralne odluke nadležnih organa da se izvrše iseljenja iz stanova na kojima postoje privremena i trajna rješenja

Bosanska stranka se oštro protivi odluci nadležnih opštinskih organa o prisilnim iseljenjima iz stanova, koja su s proljeća ove godine poprimila epidemijske razmjere među stanarima koji imaju privremena i stalna rješenja.

Bosanska stranka smatra da svi građani imaju pravo na povrat svoje imovine,         te se u potpunosti slaže sa Vestendorpovom odlukom da se trajna rješenja o korištenju stanova proglase nevažećim.

Međutim, Bosanska stranka se ne može složiti sa ponašanjem nadležnih opštinskih organa pod čijim se ingerencijama nalazi stambeno i prostorno uređenje, zbog nepoštivanja zakonske obaveze osiguranja zamjenskog smještaja stanarima.

U Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima i Zakonu o stambenim odnosima jasno stoji da je organ uprave na čijoj je teritoriji privremeni korisnik imao prebivalište – dužan osigurati odgovarajući smještaj. Nadležne vlasti ne samo da su se oglušile na ovaj Zakon, nego na krajnje neodgovoran i bezobrazan način, demonstrirajući i silu, izbacuju sadašnje stanare, odnosno boračke porodice na ulicu.

Bosanska stranka smatra da je vlast na svim nivoima, od federalne i kantonalne,   do opštinske, pokazala svu svoju licemjernu brigu za građane, jer ni nakon četiri godine od završetka rata nije oformljen poseban stambeni fond iz kojeg bi se izgradili stanovi za sve očitiju beskućničku kategoriju građana.

Posebno je nedopustivo ponašanje lokalnih moćnika, koji (poneseni slavom Boga Libertasa) troše novac poreznih obveznika na, za građane bezvrijedna, putovanja u inostranstvo, gradnju tržnih centara, džamija ili opremanje luksuznih kabineta i štampanje bezvrijednih knjiga istrošenih političara, dok se sve više uvećava broj potlačenih, obespravljenih i poniženih koji čekaju u redu za deložaciju.

Bosanska stranka smatra da opštinski organi moraju korisnicima privremenih i trajnih rješenja, u skladu sa zakonskim obavezama, osigurati smještaj u privatnim objektima – uz plaćanje stanarine iz opštinskih budžeta, do obezbjeđenja odgovarajućih trajnih smještaja.

You may also like...