21. maj 1999.

u povodu izrade stalnog izbornog zakona

Dosadašnjim izbornim pravilima i propisima OSCE-a nisu bila ispoštovana legitimna prava i volja građana izražena na izborima. Najveći nedostatak je u legalizaciji ucjena i drugih nedozvoljenih sredstava prisile prema opozicionim kandidatima, čime je omogućeno ostajanje na vlasti nacionalističkih stranaka.

Bosanska stranka smatra da je u izborni zakon potrebno uvesti sistem “zatvorenih listi”, koji bi omogućio revolucionarne promjene u budućim demokratskim procesima.

Izborni sistem “zatvorenih listi” imao bi sljedećih deset prednosti u odnosu na dosadašnji:

– na izbornim listama pojaviće se samo stranke, koje bi u skladu sa izbornim rezultatima postavljale i predlagale kandidate u zakonodavnu i izvršnu vlast,

– stranke će imati ingerencije da mogu smijeniti kandidate u slučaju lošeg rada, nepoštivanja zakonskih propisa ili sprovedbe političkog i ekonomskog programa koji je dobio izborni legitimitet. Svu političku i krivičnu odgovornost za loš rad kandidata, pored istih, snosiće i funkcioneri stranke,

– s obzirom na jasno ustanovljenu odgovornost, stranke će biti prinuđene da umjesto dosadašnje podobnosti, protežiraju kandidate čiji je najvažniji kriterij stručnost, nezavisno da li su politički angažovani,

– protežiranjem stručnosti kao najvažnijeg kriterija za politički angažman, otvara se mogućnost za stvaranje – vlade eksperata,

– uspostavljanjem jasnog i hijerarhijskog stanja u društvu, političke stranke će se profesionalizovati, što će bitno uticati na smanjenje dosadašnjih glomaznih i skupih stranačkih aparata, i rezultirati time da građani u procesu demokratizacije ne moraju biti članovi stranaka da bi riješili svoja egzistencijalna pitanja,

– otvorile bi se mogućnosti stvaranja građanskog društva, jer se neće glasati za liste koje su jednonacionalne ili sastavljene po principu nacionalnog ključa, nego za političke i ekonomske programe, za koje neće biti važno ko ih predstavlja, nego kako i na koji način će se sprovoditi,

– izbjegao bi se dosadašnji izborni propis kojim su žene tretirane kao neophodna roba za zadovoljene izborne forme, zbog čega su sposobne i stručne žene odbile da učestvuju u političkom životu,

– izbori će biti jednostavniji i jeftini, za razliku od dosadašnjeg izbornog sistema koji je zahtijevao kontinuiran šestomjesečni rad na obradi i prezentaciji kandidacionih listi koje koštaju milione maraka,

– stranke će morati napraviti kvalitetne političke i ekonomske programe koji će u praksi biti primjenljivi,

– stranke koje participiraju u vlasti biće prisiljene da rade u interesu građana.

Bosanska stranka poziva nadležne institucije da razmotre i usvoje prijedlog zatvorenih izbornih listi, jer je to jedini odgovor na demokratske izazove pred kojima se nalazi BiH.

 

 

You may also like...