9. april 1999.

u povodu aktuelnih problema u rudarstvu – koji uslovljavaju potrebom otvaranja posebnog ministarstva za rudarstvo

Bosanska stranka smatra da je rudarstvo jedna od najznačajnijih bh. privrednih grana, s obzirom na kapacitet i prirodne resurse sa kojima raspolaže naša zemlja. Međutim, današnje stanje rudarstva pokazuje da se ova vitalna djelatnost nalazi u najtežem položaju u svojoj dugogodišnjoj istoriji, prvenstveno zbog toga što vladajući establišment još uvijek nije u stanju da omogući oporavak postratne privrede – donošenjem odgovarajućih ekonomskih programa, bez kojih se ne mogu ustanoviti jasne perspektive u Bosni i Hercegovini.

Rezultat pogrešne ekonomske politike su federalni i kantonalni zakoni koji većinom imaju privremena rješenja, jer se nacrti i prijedlozi zakona prave bez kompetentnih stručnjaka po datim oblastima. Zakoni su i ne samo nestručno urađeni, već i dobrim dijelom prepisani iz zakona bivšeg sistema, a što je neprimjereno današnjim društveno-političkim i tržišnim uslovima.

Analizirajući fundamentalne probleme bh. privrede, Bosanska stranka upozorava nadležne državne organe i resorna ministarstva da je rudarstvo u izuzetno teškoj situaciji, između ostalog i zbog:

–         ogromnog birokratskog aparata, odnosno enormno velikog broja zaposlenih u administraciji rudnika,

–         nepotrebne reorganizacije rudnika od opštinskih do federalnog nivoa, po principu “spoji – pa razdvoji”, čime se stalno povećava birokratska administracija,

–         loše produktivnosti površinskih kopova i jamskih pogona, koja je ispod jedne tone uglja po nadnici,

–         neizmirenja obaveza prema otkrivkama na dnevnim kopovima, što je prouzrokovalo upropaštavanje i osiromašenje rudnika,

–         produžavanja agonije rudnika koji su zbog neproduktivnosti odavno trebali biti zatvoreni,

–         te zbog toga što ni nakon tri godine po prestanku ratnih dejstava nisu definisani prioritetni rudnici u proizvodnji i investicionim ulaganjima.

Sadašnje stanje u rudnicima Federacije BiH i Republike Srpske pokazuje da profitabilni karakter imaju samo oni rudnici koji služe kao baza Elektroprivrede, koja se već godinama nalazi u povlaštenom i eksploatatorskom položaju u odnosu na rudarstvo.

Shodno navedenim činjenicama, Bosanska stranka se obraća nadležnim državnim organima da razmotre aktuelno stanje i položaj rudarstva, te da u okviru svojih ovlaštenja otvore posebno ministarstvo za rudarstvo, koje će se baviti ovom vitalnom i specifičnom privrednom djelatnošću.

You may also like...