18. mart 1999.

u povodu destabilizacije bezbjednosne situacije u Federaciji BiH i u Republici Srpskoj

Bosanska stranka smatra da je atentat na gospodina Jozu Leutara, zamjenika ministra unutrašnjih poslova Federacije BiH, usko povezan sa aktuelnom političkom i bezbjednosnom situacijom u Republici Srpskoj. Očigledno je da iza svega stoje organizovane kriminalne grupe i neodgovorni političari koji imaju za cilj destabilizaciju i uvođenje haosa na bosanskohercegovačkim prostorima. U tom kontekstu Bosanska stranka interpretira i izjavu Ante Jelavića, člana Predsjedništva BiH, koji u povodu gnusnog terorističkog napadu na gospodina Jozu Leutara, bez ikakvih prethodnih elementarnih činjenica, optužuje praktično – čitav jedan narod.

Bosanska stranka apeluje na sve građane Bosne i Hercegovine, odgovorne političke subjekte, medije, SFOR, IPTF i druge relevantne međunarodne faktore da ne podliježu glasinama i daljim subverzivnim akcijama kriminalnih grupa, nego da svojim konstruktivnim djelovanjem pomognu u smirivanju novonastale situacije.

U povodu aktuelne destabilizacije bezbjednosne situacije u Federciji BiH i u Republici Srpskoj – Bosanska stranka traži od Visokog predstavnika da u skladu sa svojim ovlaštenjima oformi republičku kriznu grupu, koja će u saradnji sa međunarodnim predstavnicima       biti u permanentnom zasjedanju, sve dok se ne pronađu počinioci terorističkih napada i dok se ne identifikuju organizovane grupe kriminalaca i političke neformalne grupe koje svojim djelovanjem pokušavaju ugroziti bezbjednost građana u državi.

Republička krizna grupa bi pratila aktuelnu situaciju i imala ovlasti relevantnog političkog i pravnog tijela da sankcioniše one medije, političke stranke i tzv. udruženja građana iza kojih se kriju ambicije političara koji direktno podrivaju Dejtonski sporazum i mir, i koji svojim djelovanjem imaju namjeru zloupotrebiti nastalu situaciju, prouzrokovanu terorističkim napadima u Federaciji BiH i ustavnom krizom u Republici Srpskoj.

You may also like...