22. februar 2003.

u povodu poziva BOSS-a visokom predstavniku, da građanima argumentuje ekonomsku opravdanost povećanja cijene ličnih karata

BOSS poziva Pedija Ešdauna, da u skladu sa kriterijima o transparentnosti u radu, na koje se često poziva prilikom javnog apelovanja na borbu protiv korupcije, građanima BiH objasni – koji su opravdani ekonomski argumenti za povećanje cijene ličnih karata od 50 odsto, uprkos odluci Vijeća ministara BiH da je cijena od 10 KM dovoljna da pokrije troškove izrade, što je objavljivanjem u Službenom glasniku BiH postala i odredba sa zakonskom snagom.

Takođe, BOSS poziva visokog predstavnika da objasni, kako zavlačenje ruke u džep osiromašenih građana osiromašene BiH, u iznosu od 4,5 KM po glavi stanovnika, može biti bitno za, kako navodi: borbu protiv mita u državnim službama, proces jačanja vladavine zakona, za borbu protiv terorizma, za uvođenje PDV-a, fondove za penzije, i za boračku populaciju.

You may also like...