22.08.1999.

Saopštenje za javnost

u povodu pljačke studenata Univerziteta u Tuzli od strane Rektorata

BOSS Logo 1

Opšte je poznato da zemlja koja ne vodi računa o svojoj mladosti nama prava na budućnost. Ako je suditi prema slučaju tuzzlanskog univerziteta koji svojim studentima onemogućava njihovo zakonsko pravo na upis u visokoškolsku ustanovu ali im protivzakonito sprječava ispis ili prebacivanje na drugi smjer , onda je ova država vrlo blizu tome da ostane bez budućnosti.

Bosanska stranka obavještava javnost da se preba odluci rektora Univerziteta u Tuzli studentima za podizanje dokumenata koje su predali studetnskoj službi pri upisu za ispis naplačuje 100 KM. Ako se student želi prebaciti sa jednog smijera na drugi logično je da mora podići dokumente, ali će zato platiti 1000KM iako će ponovo morati platiti upis. Bosanska stranka ističe i činjenicu da studenti tuzlanskog univerziteta koji su u prvom ovogodišnjem upisnom roku željeli upisati neko od novih odsijeka, Rektorat nije našao za shodno da putem studentske službe ili na neki drugi način obavijsti o odluci da svoja dokumenta neće moći podizati svih sedam dana prije niti za vrijeme upisnog roka. Studenti su tako spriječeni u ostvarivanju svoga prava da se opredijele šta će studirati. Neka rektorat studentima odgovori na osnovu kojeg zakona im je to uskraćeno, ili je takvo ponašanje samovolja sračunata da bi se novi odsijeci, kao što su jezici ižurnalistika, učinili što dostupnijim tatinim sinovima i kćerima koji se upisuju preko veze i koji će sigurno pored gurnutog mita za upis imati i 100 KM za ispis kada shvate da studiranje i nije baš za njih.

Bosanska stranka zahtijeva od nadležnog kantonalnog ministarstva da u duhu zakona hitno spriječi ovajvu praksu, jer bi se u protivnom moglo govoriti o još jednom tuzlanskom slučaju.

I onda se neko pita zašto nam odlaze mladi ljudi.

22.08.1999.

You may also like...