Izvještaj sa press konferencije u povodu argumentovanih upozorenja na neodrživost penzionog sistema u BiH i neophodne reforme radno-penzionog sistema

U sklopu realizacije projekta “PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK”, u cilju detektovanja i rješavanja aktuelnih problema, BOSS na drugoj tematskoj press konferenciji ukazuje na upozorenja ekonomskih analitičara da stanje sa penzionim sistemom u BiH postaje alarmantno, jer se broj zaposlenih znatno smanjuje dok se broj penzionera povećava. Postojeći penzioni sistem na sadašnjem minimumu funkcionalnosti može izdržati još deset godina, nakon čega se dovodi u pitanje mogućnost isplate penzija, istakao je član Glavnog odbora BOSS-a Kenan Gutić.

Da bi penzioni sistem bio optimalan, na jednog penzionera trebaju biti zaposlena tri radnika, odnosno da bi sistem bio održiv moguć je i omjer jedan penzioner na dva radnika. Sadašnji omjer u državi iznosi jedan penzioner na 1,2 radnika, a čak kada bi se zaposlilo svih 418.000 nezaposlenih omjer bi i dalje bio ispod održivog sistema sa jednim penzionerom na 1,8 radnika. Stanje pogoršava i nepovoljna struktura zaposlenih jer je 40% radnog stanovništva starije od 50 godina i u narednim godinama će se penzionisati, odnosno očekuje se penzionisanje 300.000 radnika u narednih 10-15 godina. Kada se uzme u obzir da je trenutna prosječna penzija u FBiH 428 KM, a u RS 394 KM, razumljiv je zaključak da je nemoguće očekivati povećanje penzija, a za deset godina upitna će biti isplata penzija uopšte, ukoliko se odmah ne pristupi adekvatnoj reformi radno-penzionog sistema u državi, upozorava predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

You may also like...