Izvještaj sa press konferencije u povodu pokretanja projekta „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“

Nakon ozbiljnih i alarmirajućih upozorenja ekonomskih analitičara o neodrživosti ekonomskog a posebno penzionog sistema, a svjedočeći konstantnom odlivu mladih, tržišnoj nestabilnosti i apsolutnoj tišini vlasti po pitanju ekonomskih reformi, Bosanska stranka pokreće projekat „PLAN ZA SOCIJALNO-EKONOMSKI NACIONALNI OPORAVAK“ kojim će se detektovati problemi i ponuditi rješenja, uz stalni pritisak na vladajuće strukture za usvajanje potrebnih zakonskih normi, istakao je predsjednik BOSS-a Mirnes Ajanović.

Bh. ekonomija već dugo vremena ne može dostići stabilan i održiv nivo prometa roba i usluga što za rezultat ima nesigurnost poslodavaca u opstanak firmi, rad na crno, nemogućnost likvidnosti uslijed visokih poreza bez ikakvih realnih podsticaja, nedostatak radnih mjesta i slabu kupovnu moć stanovništva. Još uvijek traju posljedice evidentne krize zbog prelaza iz socijalističkog društva u kapitalističko pa je potrebno adekvatno prilagođavanje ekonomskom sistemu koji će odgovoriti potrebama tranzicije. Bosna i Hercegovina mora po uzoru na Europsku uniju preći na sistem socijalnog kapitalizma, odnosno socijalne ekonomije, koja uz slobodu tržišnog kretanja i kapitalizma dodatno vodi računa i o pravima radnika, podsticajima za kompanije i opštem dobru države i svih građana.

BOSS će u narednom periodu predstaviti dijelove projekta koji su fokusirani na socio-ekonomske i obrazovne reforme, najavio je član Glavnog odbora BOSS-a Kenan Gutić.

You may also like...