13. novembar 1999.

u povodu prezentiranja dokaza o saradnji SDP-a sa vladajućim nacionalnim strankama,   i pokušaju SDP-a da svoje funkcionere abolira odgovornosti za krivična djela, korupciju i političku inertnost u svojim redovima

Bosanska stranka je u proteklom periodu javnosti i pravosudnim organima prezentirala niz dokumenata koji dokazuju protivzakonit rad i korupciju u redovima SDP-a. Napadi na BOSS, koje sprovodi odjeljenje za agitovanje i propagandu SDP-a, čista su zamjena teza u cilju prikrivanja višegodišnje saradnje Socijaldemokratske partije sa vladajućim nacionalnim strankama.

Istina je da se vodi višemjesečna istraga protiv funkcionera SDP-a, a da SDP nije poduzeo ništa da zamrzne političke funkcije svojih članova koji su pod istragom. Naprotiv – omogućava im dalju zloupotrebu položaja. Čak šta više, kriminalci iz SDP-a čuvaju leđa kriminalcima iz SDA.

Naime, BOSS je javnosti prezentirao dokument koji potvrđuje stavove N.Y.Times-a i neistinitost izjava Alije Izetbegovića o prodaji sarajevskih stanova koja se vrši pod kontrolom Bakira Izetbegovića. Poslanici SDP-a, iz sastava Stambene komisije Kantona Sarajevo, koji su takođe bili u posjedu dokumenta o nadležnosti za prodaju stanova, prikrivali su postojanje ovog dokumenta što dokazuje da je riječ o direktnoj saradnji u kriminalu SDP-a i SDA.

Opšte poznata je i činjenica da lider SDP-a Zlatko Lagumdžija nikada nije javno kritikovao gosp. Izetbegovića, a javnost dobro zna da BOSS, za razliku od balzamovanog SDP-a, već sedmu godinu jedini kontinuirano i nemilosrdno kritikuje vladajuću oligarhiju.

Jasno je i zašto SDP samo na području Fedearacije, a ne i RS-a, uspijeva uzurpirati desetine hiljada kvadratnih metara poslovnih prostora i oko 10.000 stambenih jedinica. SDP direktno sudjeluje u bosanskom trouglu korupcije, gdje je podjela interesnih zona izvršena po dogovoru – SDA-u donacije bez kontrole, HDZ-u monopol na carine a SDP-u kompletna imovina bivšeg Saveza komunista, Socijalističkog saveza (SSRN-a) i Socijalističke omladine (SSO-a). Podaci koje je iznio BOSS u vezi uzurpacije ove imovine od strane SDP-a, koji protivzakonito raspolaže sa gotovo milijardu maraka obrtnog kapitala, jedan je od glavnih razloga zbog kojih su uslijedili napadi na BOSS.

SDP pokušava kod građana i međunarodne zajednice stvoriti lažnu sliku o svojoj opozicionoj ulozi i demokratičnosti. Tuzla je najilustrativniji primjer. Apsolutnu vlast koju imaju u ovom gradu, SDP funkcioneri iskoristili su za zloupotrebu položaja i bogaćenje, što je kao primjer najveće korupcije u BiH naveo i N.Y. Times.

Svi pokušaji SDP-a da demantuje navedene činjenice samo su obmanjivanje dijela javnosti koji nije pratio posljednju sjednicu federalnog Parlamenta, na kojoj je predsjednik BOSS-a i federalni poslanik Mirnes Ajanović iznio nove dokaze o kriminalnim radnjama u redovima SDP-a. Objavljivanjem novih dokaza o kriminalu vlasti i tzv. opozicije, BOSS će nastaviti štititi građane i razorkrivati obmane korumpiranih političara.

You may also like...